U bevindt zich in > Onthaal > Jaarverslagen

Jaarverslagen

2017: ONDANKS “EASY SWITCH” NOG STEEDS DUBBELE TELECOM-FACTUREN

Hoewel de Easy Switch-procedure een gunstige maatregel is voor telecomgebruikers, leggen de klachten bepaalde gebreken bloot.

Sinds 1 juli 2017 maakt Easy Switch het gemakkelijker om van telecom-leverancier te veranderen. Deze procedure zorgt er voor dat de nieuwe operator de contracten voor de vaste telefoonlijn, internet en TV bij de oude leverancier stopzet zonder dat de klant zelf dient in te staan voor de opzeg.  Op die manier wordt dubbele facturatie vermeden.

Er werd in de tweede helft van 2017 echter meer dan honderd keer een beroep gedaan op de Ombudsdienst in klachten over onregelmatigheden bij Easy Switch. Hieruit bleek dat de oude leverancier vaak niet op de hoogte was van de overstap en zodoende was blijven factureren. Wij betreuren dat een constructief initiatief om de overstap naar een andere operator te faciliteren, niet onmiddellijk doeltreffend is en tot klachten leidt. Wij bevelen de operatoren aan de klachten aan te grijpen om de toepassing van de procedure bij te schaven, opdat de telecom-gebruikers voortaan ongehinderd zouden kunnen overstappen naar de aanbieder van hun keuze.

Voorstel om automatisch het sociale tarief toe te kennen

Het sociaal tarief is een maatregel die bedoeld is om particulieren of huishoudens die tot bepaalde categorieën van begunstigden behoren, te helpen hun telecommunicatiefacturen te betalen. Dit is een korting die operatoren op de telecomfacturen toekennen.

Rechthebbenden van het sociaal tarief, vaak maatschappelijk zwakkeren, zijn zich niet altijd bewust van het bestaan van deze korting en / of weten niet waar en op welke manier deze aan te vragen. De Ombudsdienst, die hiervoor regelmatig wordt geconsulteerd door telecomgebruikers, pleit daarom voor een afschaffing van alle administratieve drempels en de automatische toekenning van het sociaal tarief aan rechthebbenden, zoals dit reeds in de energiesector het geval is.

Meer klachten in 2017

In 2017 ontving de Ombudsdienst voor telecommunicatie 16.249 schriftelijke vragen tot tussenkomst. Dit aantal houdt een toename in met 9,21% in vergelijking met 2016. Ondanks deze stijging zijn de klachten met betrekking tot telefonische belaging met 14,79% gedaald, wat neerkomt op 4.082 klachten in 2017 tegenover 4.790 in 2016.  Middels deze klachten beogen de slachtoffers van telefonische belaging de identiteit te kennen van de vermoedelijke dader(s).

Naar analogie met de globale toename van het aantal ontvangen klachten in 2017, heeft de Ombudsdienst vorige jaar meer klachten kunnen afhandelen, namelijk 16.111 ten opzichte van 14.601 in 2016. In 95,89% van de klachten leidde bemiddeling door de Ombudsdienst tot een aanvaardbare oplossing voor de telecomgebruiker. Bij ontstentenis aan een minnelijke schikking maakt de Ombudsdienst ter afhandeling van de klacht een aanbeveling op. Als we de aanbevelingen toevoegen waarop de operator positief heeft gereageerd, werd in 97.14% van de klachten een gunstig resultaat voor de gebruikers geboekt.

Het jaarverslag 2017 is beschikbaar op deze website en kan ook op eenvoudig verzoek worden toegezonden. Hierin worden terugkerende gebruikersproblemen in de telecomsector beschreven, waaronder de aanrekening van opzegkosten, kosten voor mobiel internet, gebundelde aanbiedingen en onregelmatigheden bij de verplichte registratie van prepaid-kaarten.

Ons JAARVERSLAG 2017 (PDF .pdf - 5787Ko)

Hier kunt U ook de vorige jaarverslagen van de Ombudsdienst raadplegen :

BlindSurfer, Februari 2006

Juridische informatie

Ombudsdienst voor telecommunicatie
Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel - Tel 02 223 09 09 - Fax 02 219 86 59