U bevindt zich in > Onthaal > Onze opdrachten

Onze opdrachten

Elke klant die ontevreden is over zijn telecomoperator kan de ombudsdienst gratis vragen om tussen te komen. De ombudsman is bevoegd voor de volledige telecommunicatiesector.

De Ombudsdienst is een laatste toevlucht. Aangezien deze dienst niet tot doel heeft om de plaats van de klantendienst van de telecomoperatoren in te nemen, kan hij alleen optreden als een klant geen bevredigende oplossing heeft kunnen bereiken naar aanleiding van zijn contacten met zijn telecomaanbieder.

De Ombudsdienst, die door de wet van 21 maart 1991 werd ingericht bij het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie), werkt volledig onafhankelijk van de telecomoperatoren en krijgt, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, van geen enkele overheid instructies.

Elk jaar legt de dienst een verslag van zijn activiteiten voor.

Klachten zijn slechts ontvankelijk wanneer de klager aantoont dat hij voorafgaandelijk reeds bij de betrokken telecommunicatie-ondernemingen stappen heeft ondernomen.

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie mag weigeren een klacht te behandelen wanneer die klacht meer dan een jaar geleden werd ingediend bij de betrokken telecommunicatie-onderneming of indien die klacht vexatoir is.

Indien de klacht van een gebruiker door de Ombudsdienst ontvankelijk wordt verklaard, wordt de inningsprocedure door de operator opgeschort tot een maximale periode van vier maanden vanaf de indiening van de klacht bij de Ombudsdienst of totdat de Ombudsdienst een aanbeveling heeft geformuleerd of totdat een minnelijke schikking is bereikt.

De inningsprocedure voor eventuele betwiste kosten die het voorwerp vormen van de klacht wordt door de operator opgeschort voor een periode van vier maanden vanaf het indienen van de klacht bij de Ombudsdienst. Dit betekent dat alle niet-betwiste kosten steeds tijdig moeten betaald worden.

Het onderzoek van een klacht wordt beëindigd wanneer daartegen beroep is aangetekend bij de rechtbank.

Na bemiddeling door de Ombudsdienst is steeds een verdere gerechtelijke procedure mogelijk.

De Ombudsman kan zich tot de telecomoperator wenden om elke noodzakelijke inlichting betreffende uw klacht te bekomen.

Elke informatie zowel door u als door de telecomoperator overgemaakt aan de ombudsdienst wordt als vertrouwelijk beschouwd.

BlindSurfer, Februari 2006

Juridische informatie

Ombudsdienst voor telecommunicatie
Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel - Tel 02 223 09 09 - Fax 02 219 86 59