Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen op de website van de bemiddelingsdienst

De Ombudsdienst voor telecommunicatie heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd. De site wordt bovendien systematisch geactualiseerd. Toch kan het gebeuren dat de informatie foutief of onvolledig is.

Wanneer de ombudsdienst hiervan verwittigd wordt, zal hij onmiddellijk de nodige verbeteringen aanbrengen.

Indien u gebruikmaakt van de links op deze site, is de ombudsdienst niet aansprakelijk voor de inhoud noch het goed functioneren van die andere sites. De ombudsman kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de adressen of domeinnamen van andere websites die op deze site zijn vermeld.

De Ombudsdienst voor telecommunicatie heeft geen rechtspersoonlijkheid en is een autonome dienst opgericht bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, met ondernemingsnummer 0243.405.860. Het BIPT is gevestigd op het adres Koning Albert II-laan 35 bus 1 te 1030 Schaarbeek. Correspondentie gericht aan de Ombudsdienst voor telecommunicatie dient gestuurd te worden naar Koning Albert II-laan 8 bus 3 te 1000 Brussel.

Ontdek onze allerlaatste actualiteit

Facebook