Klacht over kwaadwillige oproepen

HOE KLACHT INDIENEN OVER KWAADWILLIGE OPROEPEN ?

Wenst u een klacht over kwaadwillige oproepen in te dienen, vul dan het onderstaande formulier in en verstuur het ondertekend naar de heer Luc Tuerlinckx, ombudsman:

  • per e-mail, als het document wordt gescand: klachten@ombudsmantelecom.be;
  • schriftelijk naar het volgende adres: Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel;
  • per fax naar het nummer 02 219 86 59.

OPGELET: ZONDER HANDTEKENING IS DIT FORMULIER NIET GELDIG.

Formulier downloaden
Een man maakt een handgebaar terwijl hij een ernstig gesprek heeft aan de telefoon (Ombudsdienst voor telecommunicatie).

DE OMBUDSDIENST

De Ombudsdienst onderzoekt verzoeken van iedereen die beweert het slachtoffer te zijn van kwaadwillig gebruik van een elektronisch(e)-communicatienetwerk of -dienst (oproepen en berichten) om de identiteit en het adres te achterhalen van de personen die hen hebben lastiggevallen.

Meer informatie
Een vrouw die haar ideeën bespreekt met een andere vrouw en een man (Ombudsdienst voor telecommunicatie).

Ontdek onze allerlaatste actualiteit

Facebook