Toegankelijkheidsverklaring

De Ombudsdienst voor telecommunicatie spant zich in om de informatie op zijn website toegankelijk te maken voor iedereen. Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld voor zijn eigen website, conform de richtsnoeren in de wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties van 19 juli 2018.

Gelijkvormigheidsgraad

Deze website is conform de WCAG normen (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De website vertoont de volgende toegankelijkheidsproblemen:

  • De geüploade PDF is nog niet de toegankelijke versie van de PDF.

We zetten ons in om alle gebruikers zo snel mogelijk een versie te bieden met een nog betere toegankelijkheid. Op aanvraag kan het BIPT de documenten in een tekstvorm ter beschikking stellen.

Details van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 15/06/2022 nadat de volgende methoden werden toegepast:

Deze toegankelijkheidsverklaring werd een laatste keer bijgewerkt op 15/03/2023.

Feedback en contactgegevens

Hebt u een vraag of een opmerking in verband met de toegankelijkheid van de BIPT-website? Stuur een mail naar onze webmaster.

Ontdek onze allerlaatste actualiteit

Facebook