Een luisterend oor

EEN KLACHT OVER UW TELECOMMUNICATIEDIENSTEN INDIENEN

KLACHT VOOR BEMIDDELING

U kunt een klacht indienen via het daartoe bestemde formulier.

Klacht indienen

KLACHT OVER KWAADWILLIGE OPROEPEN

U kunt een klacht over kwaadwillige oproepen indienen via het daartoe bestemde formulier.

Klacht indienen

HOE GAAT U TE WERK?

Ontdek hoe u een klacht kan indienen bij de Ombudsdienst voor telecommunicatie.

Meer informatie

VOORBEELDEN VAN BEHANDELDE KLACHTEN

Aan de hand van voorbeelden krijgt u een idee over welke klachten we zoal behandelen.

Voorbeelden

DE OMBUDSDIENST

Elke klant die ontevreden is over zijn telecomoperator, kan de kosteloze tussenkomst van de Ombudsdienst vragen. De ombudsman is bevoegd voor de gehele telecommunicatiesector.

De Ombudsdienst is een beroepsinstantie en heeft niet tot doel de plaats van de klantendienst van de telecomoperatoren in te nemen. De dienst kan optreden wanneer een eindgebruiker geen oplossing of bevredigend antwoord heeft gekregen tijdens de contacten met de operator.

De Ombudsdienst voor telecommunicatie is een gekwalificeerde entiteit in de zin van boek XVI van het wetboek van economisch recht (buitengerechtelijke geschillenregeling).

Meer informatie
Een man die een puzzelstuk in zijn handen heeft (Ombudsdienst voor telecommunicatie).

Het jaarverslag 2023

Raadpleeg het jaarverslag 2023 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie. U kunt ook voorgaande jaren raadplegen.

Jaarverslag bekijken

Ontdek onze allerlaatste actualiteit

Facebook