De Ombudsdienst voor Telecommunicatie

Over de ombudsdienst

De Ombudsdienst is samengesteld uit twee leden die behoren tot een verschillende taalrol. De Ombudsdienst treedt op als een college. De Koning benoemt de leden van de Ombudsdienst bij een in Ministerraad overlegd besluit, voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Meer informatie
Twee personen die een document lezen (Ombudsdienst voor telecommunicatie).

De opdrachten van de ombudsdienst

Een ombudsman is een van de alternatieve methoden van geschillenbeslechting die via diverse Europese initiatieven zijn gelanceerd. Zo kunnen geschillen buiten de rechtbank om, tegen lagere kosten en binnen een korter tijdsbestek, worden opgelost.

De ombudsman voor telecommunicatie is bevoegd om geschillen tussen gebruikers en aanbieders van elektronische communicatiediensten te behandelen. Zijn doel is het bereiken van een minnelijke schikking tussen de partijen en dat binnen een bij wet vastgestelde redelijke termijn.

Meer informatie over de opdrachten van de ombudsdienst
Drie vrouwen die discussiëren (Ombudsdienst voor telecommunicatie).

Procedurereglement voor het indienen van een klacht

Lees het procedurereglement van de ombudsdienst voor telecommunicatie voor alle informatie die u nodig heeft om uw klacht in te dienen.

Zie het procedurereglement
Een man die een document opstelt (Ombudsdienst voor telecommunicatie).

Jaarverslagen van de ombudsdienst

Binnen de grenzen van zijn bevoegdheden ontvangt de Ombudsdienst namelijk van geen enkele instantie instructies en blijft hij volledig onafhankelijk van de aanbieders van elektronische communicatiediensten.

Raadpleeg jaarverslagen
Jaarverslag 2022 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie.

Ontdek onze allerlaatste actualiteit

Facebook