HOE KLACHT INDIENEN BIJ DE OMBUDSDIENST?

WELKE KLACHTEN WORDEN BEHANDELD?

De Ombudsdienst is een beroepsinstantie en kan optreden wanneer u in uw contacten met de operator geen oplossing of bevredigend antwoord hebt gekregen.

Alleen schriftelijke klachten zijn ontvankelijk. U kunt ons evenwel doorlopend bereiken op 02 223 09 09 van 9u.00 tot 17u.00, om al uw vragen te beantwoorden en u zo goed mogelijk te adviseren.

De Ombudsdienst nodigt u uit om het procedurereglement te raadplegen. Uw dossier wordt behandeld (gemiddelde termijn voor een bemiddelingsklacht in 2023: 34 kalenderdagen) binnen 90 dagen na ontvangst van uw volledige klacht. Indien de complexiteit van de klacht dit rechtvaardigt, kan de Ombudsdienst de behandeling van uw dossier uitzonderlijk met nog eens 90 dagen verlengen.

Klacht voor bemiddeling
Klacht over kwaadwillige oproepen
Een man die een tablet gebruikt (Ombudsdienst voor telecommunicatie).

HOE EEN KLACHT INDIENEN?

U kunt klacht indienen bij de Ombudsdienst voor telecommunicatie:

Hoe klacht indienen
Een oudere vrouw die een brief schrijft (Ombudsdienst voor telecommunicatie).

Ontdek onze allerlaatste actualiteit

Facebook